Het aanvragen, toekennen en afhandelen van gemeentelijke diensten kan eenvoudiger met Blockchain-technologie. VNG Realisatie ondersteunt gemeentelijke pilots waarin Blockchain kan worden toegepast.
Simpel is slim visualiseerde een aantal bestaande en toekomstige processen. Zo worden in één oogopslag de werking en de voordelen duidelijk.

Ontwikkeld in samenwerking met Coform.