De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten analyseert in deze uitgave het dreigingsbeeld informatiebeveiliging voor Nederlandse gemeenten. Met als doel de gemeenten weerbaarder te maken tegen de belangrijkste risico’s.
Simpel is slim maakte de infographics en het grafisch ontwerp van het boekje.

Gemaakt in samenwerking met Coform.