Simpel is slim maakte deze animatie voor EMMA, experts in communicatie op het snijvlak van bestuur, beleid en burger.
Op alle niveaus van bestuur worden plannen gemaakt om Nederland duurzaam te maken. EMMA zet deze animatie in om bestuurders bewust te maken dat ze de kritische burger niet voor voldongen feiten moeten stellen. En op zoek moeten naar draagvlak.