De VNG brengt regelmatig rapporten en whitepapers uit over belangrijke ontwikkelingen, waar elke Nederlandse gemeente mee te maken heeft. Zoals de digitale samenleving, dataverzamelen, privacy en blockchain. De VNG informeert met deze uitgaven gemeenten en andere betrokkenen.

Simpel is slim maakte het ontwerp voor een samenhangende boekenreeks en werkte de verschillende delen uit in goed leesbare typografie, tabellen en infographics.