Op waarstaatjegemeente.nl vind je cijfers over alle belangrijke beleidsterreinen van alle Nederlandse gemeenten.
Met de cijfers kan je vergelijkingen maken tussen verschillende gemeentes en thema’s.
Simpel is slim ontwierp een geheel nieuwe user interface van deze website, waarmee de structuur van de site duidelijker wordt en werking vanzelfsprekender.